Vásárlási feltételek utazás esetén

Vásárlási feltételek utazás esetén

Külföldi utazási csomag, belföldi utazási csomag és külföldi szálláshely értékesítésére.
A vásárlási feltételek az utazási szerződés, illetve a külföldi szálláshely szerződési feltételeinek elválaszthatatlan része.
Az utazási feltételek elfogadása a Ptk. (Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény) értelmében írásban megkötött utazási szerződésnek minősül.
Az utazási szerződés rögzítését, annak feltételeit az utazási szolgáltatást nyújtó utazásszervező előírásai határozzák meg.


1. A Szabályzatról
1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Tele-for Médiszolgáltató Kft. (1023 Budapest, Frankel Leó út 45.; cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-712152; Tárhelyszolgáltató: Google Ireland Limited;Tárhelyszolgáltató címe: Dublin 4, Irland, Barroww Street Gordon House., Tárhelyszolgáltató email címe: legal-notices@google.com, továbbiakban: Üzemeltető), mint a https://www.csak1nap.hu/ URL alatt elérhető webshop (a továbbiakban együttesen: a Szolgáltatás) tulajdonosa és üzemeltetője, valamint a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mind két fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
1.2 A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Vásárlási Feltételek, illetve Utazási Szerződés linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.
1.3 A Szabályzat egyes fejezetcímei csak a könnyebb és áttekinthetőbb eligazodás célját szolgálják.
1.4 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Csak1nap.hu áruházon keresztül történik. A Csak1nap.hu áruházban történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) valamint a 472/2017 (XII.28) Kormányrendeletek irányadók.

2. A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció
2.1 A www.csak1nap.hu honlap olyan webshop, amely abban különbözik más webshopoktól, hogy naponta és aloldalanként egy utazási ajánlatot kínál eladásra. A honlap a naponta eladásra kínált utazási ajánlatok bemutatására az utazási ajánlatokra vonatkozó információk, készletadatok rögzítésére, a szállítási és pénzügyi tranzakciók követésére szolgál.
A weboldalon használt fogalmak, ill. azok definíciói:
• akciós ár - A szolgáltatás bruttó végfelhasználói ára.
• hátralévő idő - Az adott naptári napból hátralévő idő. (óra, perc, másodperc)
• készlet - A adott szolgáltatásból adott pillanatban rendelkezésre álló mennyiség.
• eredeti ár - A szolgáltatás tarifaára(listaár).
2.2 A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:
(1) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
(2) a Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül;
(3) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését;
(4) tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
2.3 A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás nem regisztrált vagy regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat.
2.4 A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és e-mail címet kell megadnia. Az egyes e-mail címekhez tartozó jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat az adatbázisban rögzíteni. Erre a belépést követően az adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Mivel a regisztráció emailhez kötött, azt megváltoztatni a Felhasználó nem tudja.
Amennyiben Felhasználó az adataiban - így különösen a szállítás címben - bekövetkezett változásokat az adatbázisban nem vezeti át az abból adódóan őt ért károkért, késedelmes szállításért egyéb ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége a Felhasználót terheli.
Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a Fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy Fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
2.5 A regisztráció folyamata: a regisztráció linkre kattintva a felugró mező egyes sorainak valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját.
2.6 Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás regisztrált Felhasználóinak, amennyiben azt a Felhasználó igényli, a Szolgáltatással kapcsolatos változásokról (ajánlatok, nyereményjátékok, új kategóriák indulása, jelentős változások a Szolgáltatásban) Hírlevelet illetve SMS-t küldjön.
A Felhasználó a hírlevelekről bármikor leiratkozhat, olyan módon, hogy belép felhasználói profiljába, és módosítja a hírlevél beállításait, vagy ez irányú igényét az ugyfelszolgalat@csak1nap.hu e-mail címen jelzi ügyfélszolgálatunk felé.
2.7 Felhasználó kérheti Fiókjának megszüntetését. Ezt a felhasználói nevének és a regisztráció során megadott e-mail címének megadásával, az ugyfelszolgalat@csak1nap.hu e-mail címre küldött levélben teheti meg.

3. A rendelés menete
A weboldalon történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével!
3.1 Az ajánlat kiválasztása
Az ajánlat kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkeznie. Ha azonban regisztrál, akkor azt csak egy alkalommal szükséges megtennie és azt követően a megadott felhasználónevével és jelszavával bármikor be tud lépni a rendszerbe, így kényelmesebben vásárolhat, mivel a regisztráció során megadott adatokat rendszerünk a következő belépéskor automatikusan kitölti. A regisztráció bármikor elérhető és végrehajtható a főoldalról és a vásárlás befejezésekor is.
Az ajánlat kiválasztása az adatlapon (ahol képek és információk találhatóak meg) elhelyezett KOSÁRBA gombra kattintással történik meg. Vásárlás megkezdésére akkor van lehetőség, ha raktárkészlet nem ürült ki az adott napi ajánlatból. A raktárkészlet alakulását folyamatosan nyomon követheti az oldalon.
3.2 Vásárlói adatlap kitöltése
A vásárlói adatlap egyszerű logikus folyamat során, a következő lépésekben kéri be Öntől a vásárlásához nélkülözhetetlen adatokat. Ezek a lépések:
1. Megrendelés módjának kiválasztása történhet
• már meglévő regisztráció használatával
• új regisztráció létrehozásával
• regisztráció nélkül
2. Személyes adatok és számlázási adatok kitöltése
3. Kosár áttekintése, kiegészítő szolgáltatás, hozzáadása/törlése a korsár tartalmához.
4. Szállítási/Átvételi mód kiválasztása
5. Fizetési mód kiválasztása
Fizetési módok a csak1nap.hu által szervezett bel-és külföldi utazási ajánlatok, valamint utazási iroda által biztosított utazási ajánlat esetén,
• Banki átutalás, banki befizetés,
• Online SZÉP kártyás fizetés csak szálláshely alszámláról, mely kizárólag belföldi szállás szolgáltatások esetében választható (OTP, MKB, K&H),
• Online bankkártyás fizetés, OTP-n keresztül,
• Utánvét futárszolgálattal,
• Előre fizetés házhozszállítással,
• Előre fizetés csomagpontra szállítással,
• Utánvétes csomagpontra szállítással
Fontos, hogy nem minden utazási ajánlat esetén választható ki az összes felsorolt fizetési mód.
3.3 Vásárlási adatok ellenőrzése, megrendelés véglegesítése
Itt egy részletes adatlapon összefoglalva hagyhatja jóvá a vásárlás összes korábban megadott paraméterét, illetve szükség esetén módosíthatja a megadott adatokat. A megrendelés leadásának feltétele a vásárlási/utazási szerződés feltételeinek, valamint a 2007. évi CXXVII. törvény 206 § szerinti nyilatkozatelfogadása.
Amennyiben a MEGRENDELEM gombra kattint a vásárlás befejezettnek tekinthető, és erről 
e-mailben, valamint SMS-ben értesítjük a megadott elérhetőségeken.
A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a szállítási adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából, illetve a hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a csak1nap.hu felelősséget nem vállal.
Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy egy utazási ajánlat akciós áron, kizárólag egy adott napon, előre meghatározott korlátozott számban áll rendelkezésre, így amennyiben a weboldalon az utazási ajánlat elfogyott, abban az esetben az ajánlatra további vásárlást nem fogad el a Szolgáltató, azaz a weboldal automatikusan visszautasítja a vásárlást!
A webáruházban megrendelt Utazási Iroda által biztosított ajánlatok árát az ajánlatot biztosító Utazási Irodának, míg a megrendelt voucherrel igénybe vehető utazási szolgáltatás (a csak1nap.hu által szervezett bel-és külföldi) ajánlatok árát a Fogyasztó az Üzemeltetőnek fizeti meg. Az Üzemeltetőnek fizetett Voucheres utazási megrendelésekről 2012. július 1-től elektronikus számla kerül kiállításra, melyet e-mailben kap meg a Felhasználó. Az Utazási Iroda által biztosított ajánlatokat tartalmazó megrendelésekről a számlát az Utazási Irodától kapja meg a Felhasználó.

4. Szállítás
Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, illetve a Szállító az utalványokat a vásárlás napjától számítva maximum 5 munkanapig tartja raktáron, ez alatt az idő alatt kerül postai úton utánvétellel, futárszolgálattal utalvány/voucher formájában a Vásárlóhoz. Ettől eltérő esetekben a szállítási határidőről/átvételről a megrendelés során e-mailben adunk tájékoztatást.
Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.
A vásárló vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket a csak1nap.hu számára.

5. Elektronikus számla befogadása
A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. A Forgalmazó kizárólag abban az esetben tud papír alapú számlát kiállítani, amennyiben a Felhasználó erre irányuló kérését még a megrendelés leadása előtt jelzi a Forgalmazó* felé, egyéb esetben a Felhasználó a Forgalmazó elektronikus számlázásához visszavonhatatlanul hozzájárul.

6. Elállás
Ezen vásárlási feltételek alapján megkötött utazási szerződéstől való elállásra a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben és az utazási szolgáltatást nyújtó utazásszervező utazási szerződésében/utazási feltételeiben rögzített szabályokat kell alkalmazni az alábbi, kizárólag a belföldi utazási csomag és külföldi szálláshely közvetítés igénybevételéhez kapcsolódó kiegészítéssel:
a. belföldi utazási csomag, illetve külföldi szálláshely közvetítés esetében az utazás megkezdésének legkorábbi dátuma az utazási csomag igénybevételére jogosító voucher megvásárlását követő első naptári nap. A felhasználó számára e naptól nyílik meg a csomag igénybevételének lehetősége.
b. A felhasználó a Tele-For Kft-nek címzett írásbeli nyilatkozattal, bánatpénz megfizetése ellenében bármikor elállhat a szerződéstől. Az utazásszervező a felhasználó elállása esetén az utazásszervező bánatpénz jogcímén a teljes részvételi díjra jogosult.

7. Az Üzemeltető és más harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai
7.1 A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás tördelését, arculatát, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
A csak1nap.hu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ez a megjelölés - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
7.2 A Szolgáltatáson belül elérhető utazási ajánlatok nevei, fotói, a Szolgáltatás nyújtóinak nevei, logói szintén védettek lehetnek, és ezeket a Felhasználók csak az érintett cégek engedélyével használhatják fel.

8. Felelősség, Szavatosság, Jótállás
A Szolgáltatás oldalon az alábbi szolgáltatások jelen(het)nek meg:
• Belföldi utazásra szóló utazási csomag/utazási szolgáltatás.
Az Utazásszervezőt terhelő szavatosság feltételeit a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet és az utazásszervező utazási feltételei (utazási szerződése) tartalmazzák.
Belföldi utazásra szóló utazási csomag (szállás és az ajánlatban feltüntetett egyéb turisztikai szolgáltatás) esetén az Üzemeltető az utazásszervező.
A szálláshely/ utazási szolgáltatás megrendelésével a szerződés közvetlenül a megrendelő és az utazásszervező között jön létre az utazási szerződés és az általános szerződési feltételek stb. (a továbbiakban szerződési feltételek) szerint. Az így létrejött szerződés teljesítéséért az utazásszervezőt terheli a felelősség. Javasoljuk, hogy a megrendelés előtt részletesen tanulmányozza át a kiválasztott szálláshely szerződési feltételeit!
Az utalványok felhasználhatóságának meghosszabbításáról a szálláshely nem rendelkezhet.

A „Megrendelés” gomb megnyomásával a megrendelő elismeri, hogy a kiválasztott utazásszervező szerződési feltételeit megismerte és elfogadta.
• Külföldi szálláshely közvetítés.
A Szolgáltatás oldalon megjelenő külföldi szálláshely nem minősül utazási csomagnak, ezért ezek tekintetében az Üzemeltető a szálláshely közvetítőjeként jár el.
A szálláshely lefoglalásával a szerződés közvetlenül a megrendelő és a szálláshely között jön létre. Az így létrejött szerződés teljesítéséért kizárólag a szálláshelye szolgáltatót terheli a felelősség.
Az utalványok felhasználhatóságának meghosszabbításáról a szálláshely nem rendelkezhet.
A szálláshely megrendelésével a szerződés közvetlenül a megrendelő és a szálláshely között jön létre a szálláshely üzleti, szerződési, általános szerződési feltételei stb. (a továbbiakban szerződési feltételek) szerint. Az így létrejött szerződés teljesítéséért kizárólag a szálláshelyet terheli a felelősség. A szálláshely szerződési feltételei a kiválasztott szálláshely weboldalán olvashatók. Javasoljuk, hogy a megrendelés előtt részletesen tanulmányozza át a kiválasztott szálláshely szerződési feltételeit!
A „Megrendelés” gomb megnyomásával a megrendelő elismeri, hogy a kiválasztott szálláshely szerződési feltételeit megismerte és elfogadta.
• Külföldi utazásra szóló utazási csomag.
Külföldi utazási csomag esetében az Üzemeltető a Szolgáltatás oldalon megjelenített utazási szolgáltatás közvetítője. Az utazási csomag teljesítéséért kizárólag a Szolgáltatás oldalon feltüntetett és megnevezett utazásszervezőt terheli a felelősség. Az utazásszervezőt terhelő szavatosság feltételeit a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet és az utazásszervező utazási feltételei (utazási szerződése) tartalmazzák.
8.1 A Szolgáltatás oldalanként naponta egyetlen szolgáltatás meghatározott számú eladására szolgál, amelynek üzemeltetése során az Üzemeltető a Szolgáltatás oldalon megjelenített utazási szolgáltatás közvetítője vagy szervezője.
Az Üzemeltető az általa lefektetett minőségbiztosítási irányelveknek megfelelően törekszik arra, hogy partnerei között csak megbízható szolgáltatók szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért - ideértve nem kizárólagosan az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a Felhasználók partnerek általi kiszolgálásának módját, a partnerek által közölt adatok valódiságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a Szolgáltatáson belül hozzáférhetővé tett szolgáltatások minőségét - semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2 Szolgáltató/Üzemeltető kijelenti, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon megvásárolt szolgáltatások rendeltetésszerű használatáért, valamint jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a szolgáltatás azon nyújtója vállalja a felelősséget, amely társaság, szolgáltató a szolgáltatást nyújtotta. Szolgáltató külön felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy az adott utazási szolgáltatások - jellegükre való tekintettel - közvetített szolgáltatás(okat) tartalmaznak.
8.3 Az adott szolgáltatás nyújtója a jótállási és szavatossági idő alatt fellépő hibákat a szolgáltatás leírásában más egyéb ilyen iratában meghatározott módon, és határidőben késedelem nélkül a vonatkozó jogszabályok rendelkezése szerint orvosolja.
8.4 Felhasználó/vásárló tudomásul veszi, hogy szavatossági, vagy jótállási igényét, szolgáltatás nyújtója felé közvetlenül köteles írásban vagy személyesen jelezni. Felhasználó/vásárló tudomásul veszi, hogy szolgáltató/Üzemeltető a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott szolgáltatás nyújtójának
Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó/Vásárló figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem jelenti, és nem helyettesíti szolgáltatás nyújtójával szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, és jogszabály szerinti hatályosulását!
Szolgáltató külön felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy az adott utazási szolgáltatás megrendelése előtt figyelmesen nézze át a szolgáltatáshoz tartozó leírásokat és iratokat.

9. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak
9.1 A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2 A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

10. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése
10.1 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.
a. a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
b. a Szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldal (Linkelő Weboldal) nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás igénybevételét vagy megvásárlását;
c. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről;
d. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.
10.2 Amennyiben a Link nem szöveges környezetben került elhelyezésre
a. a Linkelő Weboldalnak a fentieken túlmenően tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) ez ügyben kérjük, keresse ugyfelszolgalat@csak1nap.hu e-mailcímen;
b. a Linkelő Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja.
Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

11. Egyéb rendelkezések
11.1 A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a szolgáltatás igénybevétele során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.
Ezt követően az Üzemeltető a Felhasználó részére 24 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, amely egyben a Felhasználó részéről a szolgáltatás megrendelésének, vagyis a szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti. A Felhasználó ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját.
11.2 Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
11.3 A jelen Szerződés minden esetben a Felhasználó által megrendelt konkrét ügyletre vonatkozik.
A Felhasználó kérésére az Üzemeltető maradéktalanul törli a Felhasználó adatait.
11.4 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
a. a Felhasználó halálával;
b. a Szolgáltatás megszűnésével.
11.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.
A szolgáltatás értékesítésével kapcsolatos nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogorvoslatért az vásárló lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testülethez fordulhat.

12. Adatvédelem
A Tele-for Médiaszolgáltató Kft. a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli. A Vásárló személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak a szolgáltatás foglalása/megrendelése és/vagy a webáruházban történő regisztráció után kerülnek rögzítésre. Azokat a Tele-for Médiaszolgáltató Kft. kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.
A Vásárló adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik fél számára, hogyha az a szolgáltatás, vásárlás teljesítéséhez szükséges. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. A Felhasználó tudomásul veszi, és ezúton felhatalmazza a Tele-for Médiaszolgáltató Kft.-t, hogy a rendelése teljesítése érdekében szolgáltatás biztosító partnereinek átadja a rendeléshez kapcsolódó személyes adatait azzal, hogy a partnerek a Tele-for Médiaszolgáltató Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
A felhasználó megrendelői-, a regisztrációs-, és a számlázással kapcsolatos adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a Tele-for Médiaszolgáltató Kft.
Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.
A weboldalt a Tele-for Kft. kezeli.

Felelősség korlátozása
Üzemeltető feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ezért a Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállalnak a portál használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb váratlan technikai hibákért.

Felhasználó felelőssége
A rendszert nem rendeltetésszerűen igénybe vevő Felhasználók azonnali kizárásra kerülnek a szolgáltatásból.


Felhasználó az oldal használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével a megfelelő tájékoztatást követően, előzetes, önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Tele-for Médiaszolgáltató Kft. a rendszer használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos felhasználói adatokat az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a szolgáltatás minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, illetve statisztika céljából kezelheti.

A Felhasználó személyes adatai kezelésének időtartama a szerződés megszüntetésének időpontja (cél megvalósulásáig terjed), vagy a Felhasználó kérésére történő törlés.
A Felhasználó személyes adatainak törlését kérheti:
- elektronikus formában az ugyfelszolgalat@csak1nap.hu címre, vagy 
- ajánlott, ill. tértivevényes levéllel, 
melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 naptári napon belül intézkedik.

13. Panaszkezelés
A panaszok bejelentését, a Felhasználókkal való kapcsolattartást az Üzemeltető ügyfélszolgálata végzi. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 (1) 422 3490
E-mail: ugyfelszolgalat@csak1nap.hu
Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. III. em.

Munkatársaink munkanapokon 09:00 és 17:30 óra között fogadnak hívásokat.

A vásárló fogyasztói panaszát a Szolgáltató kizárólag írásban fogadja a fenti e-mail címen, az esetleges telefonos elérhetőség kizárólag segítséget nyújt a panasz megtételéhez!
Az így írásban előterjesztett fogyasztói panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, majd – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – maximum harminc napon belül írásban válaszolja meg. A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását, valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. 

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét az alábbi jogorvoslati lehetőségekre.
Fogyasztói panasza esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu , onlinevita@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el az online vitarendezési platformon keresztül, mely regisztráció követően érhető el. 
Az online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr 

Határon átnyúló online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése esetén, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.
A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről információ a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el


2020.10.15.
Tele-For Médiaszolgáltató Kft.
Minden jog fenntartva!

 

Top