Vásárlási feltételek termék esetén

Vásárlási feltételek termék esetén

* A termék forgalmazójára vonatkozó információkat (cégnév, elérhetőségek) a megrendelést követően kiküldött visszaigazoló e-mailben küldjük ki Ügyfeleink részére.

 

A Tele-For Kft. a szerződést rögzíti, a megkötött szerződés a Ptk.-ban rögzített elévülési időn belül, változatlan formában hozzáférhető a Tele-For Kft. számítógépes rendszerén keresztül.

1. A Vásárlási feltételek

1.1 Jelen Vásárlási feltételek egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Tele-for Médiszolgáltató Kft. (1023 Budapest, Frankel Leó út 45. III. em.; cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-712152; Tárhelyszolgáltató: Google Ireland Limited;Tárhelyszolgáltató címe: Dublin 4, Irland, Barroww Street Gordon House., Tárhelyszolgáltató email címe: legal-notices@google.com, továbbiakban: Üzemeltető), mint a https://www.csak1nap.hu/ URL alatt elérhető webshop (a továbbiakban együttesen: a Szolgáltatás) tulajdonosa és üzemeltetője valamint a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó, vagy Vásárló) között, melynek betartása mind két fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelen Vásárlási feltételek ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

1.2 A Vásárlási feltételek legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Vásárlási Feltételek termék esetén  linkre kattintva érhető el. A Felhasználó felelőssége, hogy a Vásárlási feltételek változásait figyelemmel kísérje.

1.3 A jelen Vásárlási feltételek egyes fejezetcímei csak a könnyebb és áttekinthetőbb eligazodás célját szolgálják.

1.4 A jelen Vásárlási feltételek hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.csak1nap.hu webshopon keresztül történik. A www.csak1nap.hu webshopban történő vásárlásra és a biztosított kereskedelmi szolgáltatásra a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet irányadó.

2. A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció
2.1 A www.csak1nap.hu webshop abban különbözik más webshopoktól, hogy naponta és aloldalanként egy terméket vagy termékcsoportot kínál eladásra. A honlap a naponta eladásra kínált termékek bemutatására a termékekre vonatkozó információk, készletadatok rögzítésére, a szállítási és pénzügyi tranzakciók követésére szolgál.

A webshopban használt fogalmak, ill. azok definíciói:

2.2 A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

(1) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
(2) a Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül;
(3) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését;
(4) tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

2.3 A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás nem regisztrált vagy regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, illetve a vonatkozó magyar jogszabályokat.

2.4 A Szolgáltatás útján vásárlást meglévő regisztrációval, illetve regisztráció nélkül, vásárlási adatok megadása mellett tehet a felhasználó. A vásárlás és a regisztráció során megadott személyes adatokat az Üzemeltető az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli és ennek megfelelően gondoskodik a tárolt adatok biztonságáról. Regisztráció esetén a Felhasználó által megadott adatokból az Üzemeltető felhasználói fiókot képez, ami e-mail cím és jelszó megadása mellett érhető el. Az egyes, a Felhasználó által megadotte-mail címek hozzáférhetőségéért és a felhasználó által megadott jelszó biztonságos kezeléséért a Felhasználó felel. 
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését – külön értesítés nélkül - korlátozza vagy megtagadja.
Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat átvezetni felhasználói fiókjában. Erre a belépést követően az adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Amennyiben Felhasználó az adataiban - így különösen a szállítás címben - bekövetkezett változásokat afelhasználói fiókjában nem vezeti át az abból adódóan őt ért károkért, késedelmes szállításért egyéb, ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége a Felhasználót terheli. Mivel a regisztrációhoz kapcsolódó egyedi felhasználó azonosításra a Felhasználó által megadott email szolgál, azt a Felhasználó nem tudja megváltoztatni.
Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni felhasználói fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.5 A regisztráció folyamata: a regisztráció linkre kattintva a felugró mező egyes sorainak valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját.

2.6 A Szolgáltatás termékeiről és akciókról szóló tájékoztatást és egyéb értesítést e-mail, vagy SMS-ben az Üzemeltető akkor küld, ha marketing célú megkeresések (EDM, vagy hírlevél) fogadásához a Felhasználó előzetesen hozzájárult. Ha a Felhasználó nem kíván ilyen hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót a hírlevélben biztosított linkre kattintva, vagy az Üzemeltetőnek küldött értesítéssel postai úton , vagy e-mail útján az Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail címére.

Olyan, hírlevélnek, tehát közvetlen ajánlatot nem tartalmazó, tájékoztatási célú elektronikus értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a Szolgáltatás működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem elektronikus hirdetések, így azok nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre vagy mobiltelefonszámra SMS útján küldi meg.

2.7 Felhasználó kérheti felhasználói fiókjának megszüntetését. Ezt a Felhasználó nevének és a regisztráció során megadott e-mail címének megadásával, az ugyfelszolgalat@csak1nap.hu e-mail címre küldött levélben teheti meg.

3. Az árurendelés menete
A webshopban történt rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével! Az Üzemeltető kizárólag nagykorú, cselekvőképes személyt szolgál ki, a Vásárló a jelen vásárlási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorúnak minősül. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, az Ekertv. értelmében írásban megkötöttnek minősül, mivel a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető valamint a Vásárló közötti, a Vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A szerződés nem kerül iktatásra.

3.1 Termék kiválasztása

A termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkeznie. Ha azonban regisztrál, akkor azt csak egy alkalommal szükséges megtennie és azt követően a megadott felhasználónevével és jelszavával bármikor be tud lépni a rendszerbe, így kényelmesebben vásárolhat, mivel a regisztráció során megadott adatokat rendszerünk a következő belépéskor automatikusan kitölti. A regisztráció bármikor elérhető és végrehajtható a főoldalról és a vásárlás befejezésekor is.

A termék kiválasztása a termék adatlapon (ahol képek és információk találhatóak meg a termékről) elhelyezett KOSÁRBA gombra kattintással történik meg. Vásárlás megkezdésére akkor van lehetőség, ha raktárkészlet nem ürült ki az adott napi termékből. A raktárkészlet alakulását folyamatosan nyomon követheti az oldalon.

3.2 Vásárlói adatlap kitöltése

A Vásárlói adatlap egyszerű logikus folyamat során, a következő lépésekben kéri be Öntől a vásárlásához nélkülözhetetlen adatokat. Ezek a lépések:

  1. Megrendelés módjának kiválasztása, mely történhet:
  1. Személyes adatok és számlázási adatok kitöltése.
  2. Kosár áttekintése, kiegészítő termék, hozzáadása/törlése a korsár tartalmához.
  3. Szállítási/Átvételi mód kiválasztása
  4. Fizetési mód kiválasztása

Fizetési módok termék esetén:

Fontos, hogy nem minden szállítási mód esetén választható ki az összes felsorolt fizetési mód.

3.3 Vásárlási adatok ellenőrzése, megrendelés véglegesítése

Itt egy részletes adatlapon összefoglalva hagyhatja jóvá a vásárlás összes korábban megadott paraméterét, illetve szükség esetén módosíthatja a megadott adatokat. A megrendelés leadásának feltétele a vásárlási szerződés feltételeinek elfogadása.

Amennyiben a MEGRENDELEM gombra kattint a vásárlás befejezettnek tekinthető, és erről e-mailben valamint SMS-ben értesítjük a megadott elérhetőségeken, mely alapján szállítási (adásvételi) szerződés jön létre, amely jogviszonyra a Vásárló által tett megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen Vásárlási feltételek irányadók. Az így létrejött adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. Amennyiben a Vásárlóhoz ez az értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a szállítási adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából, illetve a hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy egy termék akciós áron, kizárólag egy adott napon, előre meghatározott korlátozott számban áll rendelkezésre, így amennyiben a weboldalon a termék elfogyott abban az esetben a termékre további vásárlást nem fogad el a Szolgáltató, azaz a weboldal automatikusan visszautasítja a vásárlást! 

4. Szállítás/Átvétel

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a termékeket a termék lehetséges átvételi időpontjától számított maximum 5 munkanapig tartja raktáron, ez alatt az idő alatt kerül postai úton utánvétellel, futárszolgálattal, csomagpontra történő szállítással a termék a Vásárlóhoz.

Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt termék, átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

A Vásárló vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket az Üzemeltető számára.

5. Elektronikus számlázás
A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. A Forgalmazó kizárólag abban az esetben tud papír alapú számlát kiállítani, amennyiben a Felhasználó erre irányuló kérését még a megrendelés leadása előtt jelzi a Forgalmazó* felé, egyéb esetben a Felhasználó a Forgalmazó elektronikus számlázásához visszavonhatatlanul hozzájárul.


6. Elállás
Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében. A fogyasztó a szerződéstől elállhat az erre vonatkozó egyértelmű elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatának megtételével postai úton, vagy az Üzemeltető ügyfélszolgálatának küldött e-mal útján.  Az elállási nyilatkozatot a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül kell a vásárlónak megtennie, indok megadása nélkül.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a terméket biztosító vállalkozóhoz.

Az elállási jog gyakorlása érdekében a fogyasztó az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is használhatja.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A vételár visszatérítése banki utalással történik, melyhez az Üzemeltető, vagy ha a termék forgalmazója nem egyezik meg az Üzemeltetővel, akkor  a terméket Forgalmazó vállalkozó kéri a Vásárlótól bankszámlaszám megadását, tekintettel arra, hogy a banki utalás a fogyasztó számára gyorsabb és költséghatékonyabb visszafizetést jelent, mint más, a termék fizetésekor használt fizetési mód. A vételár visszatérítésére kizárólag az elállással érintett termék kézhezvétele után kerül sor.

A termékeket az Üzemeltető postai címére kell visszaküldeni, amennyiben a terméket az Üzemeltető értékesítette. Amennyiben a terméket nem az Üzemeltető biztosította akkor minden esetben a terméket biztosító vállalkozó postai címére kell visszaküldeni legkésőbb elállási szándékot közlő értesítés megtételétől számított 14 napon belül. A határidőt az Üzemeltető betartottnak tekinti, ha a termék 14 napon belül feladásra, vagy visszaszolgáltatásra kerül.

A fogyasztó csak azért felel, ha a termék értékcsökkentést szenvedett el annak következtében, hogy másként használták, mint azt a termék jellegének, jellemzőinek, működőképességének megállapításához szükséges. Az ilyen értékcsökkenést az Üzemeltető a Vásárlótól jogszerűen követelheti.

Az Üzemeltető vagy a terméket biztosító vállalkozó az elállási nyilatkozat kézhez vételétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A visszatérítést az Üzemeltető vagy a terméket biztosító vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Nem gyakorolható elállási jog az Üzemeltető által forgalmazott termékek vonatkozásában

 

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, kivéve, ha az Üzemeltető vállalta e költség viselését, vagy jogszabályi rendelkezés miatt e költség viselésére köteles. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó nem az Üzemeltető által biztosított legolcsóbb szállítási módot, vagy a szokásos szállítási (fuvarozási) módtól eltérő termékszállítást választja, az elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Üzemeltető nem köteles megtéríteni.

 

Tájékoztató a termékvásárlástól való elállással kapcsolatosan

Az elállási jog gyakorlása érdekében a csak1nap.hu oldalról történő vásárláskor kérjük az alábbi tájékoztatás figyelembe vételét:

Postai úton visszaküldeni kívánt terméket kérjük, minden esetben tértivevénnyel együtt adja fel, hogy a későbbiekben igazolni tudja a visszaküldés tényét.

Kérjük, hogy visszaküldés esetén a küldeményt ne utánvéttel küldje el, ezeket a csomagokat az Üzemeltető veszi át a 45/2014. Korm. rend. 24. § (2) bekezdés alapján, így a termék visszavételét és ennek következtében a vételár visszatérítését az Üzemeltető megtagadhatja.

A termék árának visszatérítéséhez az elállási nyilatkozaton kérjük, adja meg a következő adatokat is:

Részleges visszaküldés esetén az elállással érintett termék ára kerül visszatérítésre, a szállítási költség nem.

7. Szavatossági, jótállási feltételek

7.1 Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igénnyel élhet a Szolgáltatóval szemben. Kellékszavatossági igény benyújtására a Ptk. vonatkozó szabályai, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezési irányadók. A kellékszavatossági igényét a Vásárló a Szolgáltatónál írásban jelezheti. E szavatossági igény érvényesítésének feltétele a vásárlást igazoló számla bemutatása.

A Vásárló - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

-          kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

-          Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (vételár részleges visszatérítést) vagy

-          a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy

-          a szerződéstől is elállhat és kérheti a vételár teljes visszatérítését.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló szavatossági igénye érvényesítésekor, esetleges csere alkalmával az eredetileg megvásárolt termékkel a Szolgáltató megítélése szerint egyező paraméterekkel rendelkező terméket van lehetőség küldeni.

A fogyasztónak minősülő Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, de a termék átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, de a termék átvételétől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2 Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint – kellékszavatossági, vagy a jelen pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Termékszavatosság esetén fogyasztói igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

A termékszavatosság, mint fogyasztói igény kizárólag olyan hibás termékre érvényesíthető, ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárló köteles bizonyítani.

A Szolgáltató az alábbi okok bármelyikének fennállása esetén mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, akkor ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a termék gyártójával szemben érvényesítheti.

7.3 Jótállás

Ha a Szolgáltató jogszabály, vagy szerződés alapján jótállást (garanciát) vállal, akkor a jótállási idő alatt a Szolgáltató a jótállási jegyen vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Vásárlónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. E jótállási kötelezettség alól a Szolgáltató mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fogyasztónak minösülő vásárlóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, ennek időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Vásárló jótállási igényét a termékhez mellékelt jótállási jegy, vagy, ha ilyen nem került átadásra a számla bemutatásával jelezheti.

8. Forgalmazó által értékesített termékekért való felelősség (piactér értékesítés)
8.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.csak1nap.hu webáruházban olyan termékek is megvásárolhatóak, amelyeket nem az Üzemeltető, hanem az Üzemeltetővel partnerségi szerződéses jogviszonyban álló kereskedelmi partner, a Forgalmazó értékesít. Ilyen értékesítés esetén az Üzemeltető közvetítő szolgáltató az Ekertv. rendelkezései alapján. A www.csak1nap.hu webshopon keresztül a Forgalmazó által értékesített termékek/szolgáltatások esetén fogyasztói kapcsolat kizárólag a Forgalmazó és a Felhasználó között jön létre. A Forgalmazó által értékesített termékekről a számlát a Forgalmazó állítja ki. 

8.2 Ha a terméket a Forgalmazó és nem az Üzemeltető értékesíti,  az Üzemeltető elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló információt, az adott termék magyarországi Forgalmazójával* együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék Forgalmazója* vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az ilyen vásárlás lezárásával, a megrendeléssel a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére a Forgalmazó felé a Ptk. 6:64. §-a alapján; a Felhasználó vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a Forgalmazó és a Felhasználó között szerződés jön létre az Ekertv. rendelkezései alapján. A szerződésben foglaltakat a Felhasználó köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Felhasználó az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt a Felhasználó az Üzemeltető felé jelzi, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

8.3 Az Üzemeltető az általa lefektetett minőségbiztosítási irányelveknek megfelelően törekszik arra, hogy partnerei között csak megbízható Forgalmazók* és gyártók szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért - ideértve nem kizárólagosan az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a Felhasználók partnerek általi kiszolgálásának módját, a partnerek által közölt adatok valódiságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a Szolgáltatáson belül hozzáférhetővé tett termékek minőségét - semmilyen felelősséget nem vállal.

8.4 A Szolgáltató kijelenti, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon a Forgalmazótól megvásárolt eszközök rendeltetésszerű használatáért, valamint jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a termék azon gyártója, illetve Forgalmazója* vállalja a felelősséget, amely társaság, szolgáltató a terméket az Üzemeltető által fenntartott www.csak1nap.hu webshopon keresztül a Vásárlók felé megvételre felajánlotta.

8.5 Az adott termék, gyártója, illetve Forgalmazója* a jótállási és szavatossági idő alatt fellépő hibákat a termék leírásában, jótállási, szavatossági vagy garancia levelében más egyéb ilyen iratában meghatározott módon, és határidőben késedelem nélkül a vonatkozó jogszabályok rendelkezése szerint orvosolja.

8.6 Felhasználó/Vásárló tudomásul veszi, hogy fogyasztói (különösen: elállási joggal kapcsolatos nyilatkozatát), illetve szavatossági, vagy jótállási igényét, fogyasztói panaszát a termék, gyártója, illetve Forgalmazója* felé közvetlenül köteles írásban vagy személyesen jelezni. Felhasználó/Vásárló tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a hozzá beérkező, a Forgalmazó által értékesített termékek/szolgáltatások vonatkozásában tett panaszokat és bejelentéseket továbbítja az adott termék, gyártójának, illetve Forgalmazójának*.

Üzemeletető külön felhívja a Felhasználó/Vásárló figyelmét, hogy az Üzemeltető részére beküldött panasz nem jelenti, és nem helyettesíti a termék gyártójával, illetve Forgalmazójával* szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, és jogszabály szerinti hatályosulását, kivéve azon esetekben, melyeknél az Üzemeltető egyben a Forgalmazó* is

Az Üzemeltető külön felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy az adott termék, átvételekor figyelmesen nézze át a termékhez tartozó kellékeket, kiegészítőket, termék leírásokat és iratokat, különös tekintettel a szavatossági, illetve jótállási, vagy garancia levelek meglétére, és azok tartalmára!

9. Szerzői, illetve szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok
A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi, a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás tördelését, arculatát, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A csak1nap.hu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ez a megjelölés - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltatáson belül elérhető termékek nevei, fotói, a termékeket Forgalmazó* áruházak nevei, logói szintén védettek lehetnek, és ezeket a Felhasználók csak az érintett cégek engedélyével használhatják fel.

10. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak
10.1 A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2 A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az Ekertv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

10.3 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.

-          a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;

-          a Szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldal (Linkelő Weboldal) nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált termék igénybevételét vagy megvásárlását;

-          a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről;

-          a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

10.4 Amennyiben a Link nem szöveges környezetben került elhelyezésre

-          a Linkelő Weboldalnak a fentieken túlmenően tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) ez ügyben kérjük, keresse ugyfelszolgalat@csak1nap.hu e-mailcímen;

-          a Linkelő Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja.

Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

11. Egyéb rendelkezések
11.1 A jelen Vásárlási Feltételek elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevétele során fogadja el a jelen Vásárlási feltételeket.

11.2 Az Üzemeltető bármikor jogosult ezen Vásárlási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Vásárlási feltételek módosításának elfogadását jelenti.

11.3 A jelen Vásárlási feltételek alapján létrejött jogviszony a felhasználói fik törlésével megszűnik.

11.4 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Vásárlási feltételek alapján létrejött jogviszony megszűnik az alábbi esetekben:

-          a Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

-          a Felhasználó halálával;

-          a Szolgáltatás megszűnésével, vagy megszüntetésével

11.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

A termék értékesítésével kapcsolatos nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogorvoslatért az Vásárló lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testülethez fordulhat.

A szerződő felek a perérték nagyságától függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

12. A Szolgáltató felelőssége
www.csak1nap.hu webshopban való vásárláskor, illetve e honlap látogatásakor a Felhasználó ismeri az internet lehetőségeit és korlátait ismeretét és elfogadja azokat, különös tekintettel az internet a technikai teljesítményére és a lehetséges hibákra. Emiatt az Üzemeltető kizárja felelősségét, az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-          interneten keresztül küldött, vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy annak változása,

-          internet hálózatban felmerült bármilyen jellegű hiba,

-          telekommunikációs hiba,

-          programhiba, szoftverhiba, vagy bármilyen technikai hiba, akár hardver, akár más eszköznél merült fel

Az Üzemeltető nem felel továbbá, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a www.csak1nap.hu oldalon és aloldalain, valamint esetleges társoldalain való látogatás miatt következett be.

A Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik az általa megadott személyes adatok megadásából, illetve azok közzétételéből eredő károkért.

 
13. Panaszkezelés

A panaszok bejelentését, a Felhasználókkal való kapcsolattartást az Üzemeltető ügyfélszolgálata végzi. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: +36 (1) 422 3490

E-mail: ugyfelszolgalat@csak1nap.hu

Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. III. em.

Munkatársaink munkanapokon hétfőtől péntekig 9:00 és 17:30 óra között fogadnak hívásokat.

A vásárló fogyasztói panaszát a Szolgáltató kizárólag írásban fogadja a fenti e-mail címen, az esetleges telefonos elérhetőség kizárólag segítséget nyújt a panasz megtételéhez!

Az így írásban előterjesztett fogyasztói panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, majd – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – maximum harminc napon belül írásban válaszolja meg. A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét az alábbi jogorvoslati lehetőségekre.

Fogyasztói panasza esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu , onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el az online vitarendezési platformon keresztül, mely regisztráció követően érhető el.

Az online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr

Határon átnyúló online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése esetén, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről információ a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el

 

2020.10.15.

Tele-For Médiaszolgáltató Kft.

Minden jog fenntartva!

 

Top