Vásárlási feltételek termék esetén

* A termék forgalmazójára vonatkozó információkat (cégnév, elérhetőségek) a megrendelést követően kiküldött visszaigazoló e-mailben küldjük ki Ügyfeleink részére.

A Tele-For Kft. a szerződést rögzíti, a megkötött szerződés a Ptk.-ban rögzített elévülési időn belül, változatlan formában hozzáférhető a Tele-For Kft. számítógépes rendszerén keresztül.

 1. A Szabályzatról

1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Tele-for Médiszolgáltató Kft. (1033 Budapest, Kórház u. 6-12.; cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-712152; Tárhelyszolgáltató: RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Tárhelyszolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3019 a., Tárhelyszolgáltató email címe: info@rackforest.hu, továbbiakban: Üzemeltető), mint a https://www.csak1nap.hu/ URL alatt elérhető webshop (a továbbiakban együttesen: a Szolgáltatás) tulajdonosa és üzemeltetője valamint a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mind két fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

1.2 A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Vásárlási Feltételek linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.3 A Szabályzat egyes fejezetcímei csak a könnyebb és áttekinthetőbb eligazodás célját szolgálják.

1.4 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Csak1nap.hu áruházon keresztül történik. A Csak1nap.hu áruházban történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet irányadó.

 1. A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció

2.1 A www.csak1nap.hu honlap olyan webshop, amely abban különbözik más webshopoktól, hogy naponta és aloldalanként egy terméket vagy termékcsoportot kínál eladásra. A honlap a naponta eladásra kínált termékek bemutatására a termékekre vonatkozó információk, készletadatok rögzítésére, a szállítási és pénzügyi tranzakciók követésére szolgál.

A weboldalon használt fogalmak, ill. azok definíciói:

2.2 A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

(1) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
(2) a Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül;
(3) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését;
(4) tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

2.3 A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás nem regisztrált vagy regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat.

2.4 A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és e-mail címet kell megadnia. Az egyes e-mail címekhez tartozó jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat az adatbázisban rögzíteni. Erre a belépést követően az adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Mivel a regisztráció email-hez kötött, azt megváltoztatni a Felhasználó nem tudja.
Amennyiben Felhasználó az adataiban - így különösen a szállítás címben - bekövetkezett változásokat az adatbázisban nem vezeti át az abból adódóan őt ért károkért, késedelmes szállításért egyéb, ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége a Felhasználót terheli.
Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a Fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy Fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.5 A regisztráció folyamata: a regisztráció linkre kattintva a felugró mező egyes sorainak valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját.

2.6 Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás regisztrált Felhasználóinak, amennyiben azt a Felhasználó igényli, a Szolgáltatással kapcsolatos változásokról (nyereményjátékok, új kategóriák indulása, jelentős változások a Szolgáltatásban) Hírlevelet illetve SMS-t küldjön.

2.7 Felhasználó kérheti Fiókjának megszüntetését. Ezt a felhasználói nevének és a regisztráció során megadott e-mail címének megadásával, az ugyfelszolgalat@csak1nap.hu e-mail címre küldött levélben teheti meg.

 1. Az árurendelés menete

A weboldalon történt rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével!

3.1 Termék kiválasztása

A termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkeznie. Ha azonban regisztrál, akkor azt csak egy alkalommal szükséges megtennie és azt követően a megadott felhasználónevével és jelszavával bármikor be tud lépni a rendszerbe, így kényelmesebben vásárolhat, mivel a regisztráció során megadott adatokat rendszerünk a következő belépéskor automatikusan kitölti. A regisztráció bármikor elérhető és végrehajtható a főoldalról és a vásárlás befejezésekor is.

A termék kiválasztása a termék adatlapon (ahol képek és információk találhatóak meg a termékről) elhelyezett KOSÁRBA gombra kattintással történik meg. Vásárlás megkezdésére akkor van lehetőség, ha raktárkészlet nem ürült ki az adott napi termékből. A raktárkészlet alakulását folyamatosan nyomon követheti az oldalon.

3.2 Vásárlói adatlap kitöltése

A Vásárlói adatlap egyszerű logikus folyamat során, a következő lépésekben kéri be Öntől a vásárlásához nélkülözhetetlen adatokat. Ezek a lépések:

 1. Megrendelés módjának kiválasztása, mely történhet:
 1. Személyes adatok és számlázási adatok kitöltése.
 2. Kosár áttekintése, kiegészítő termék, hozzáadása/törlése a korsár tartalmához.
 3. Szállítási/Átvételi mód kiválasztása
 4. Fizetési mód kiválasztása

Fizetési módok termék esetén:

Fontos, hogy nem minden termék esetén választható ki az összes felsorolt fizetési mód.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a fizetési módok kombinálása csak személyes átvételi irodánkban megoldható.

3.3 Vásárlási adatok ellenőrzése, megrendelés véglegesítése

Itt egy részletes adatlapon összefoglalva hagyhatja jóvá a vásárlás összes korábban megadott paraméterét, illetve szükség esetén módosíthatja a megadott adatokat. A megrendelés leadásának feltétele a vásárlási szerződés feltételeinek elfogadása.

Amennyiben a MEGRENDELEM gombra kattint a vásárlás befejezettnek tekinthető, és erről e-mailben valamint SMS-ben értesítjük a megadott elérhetőségeken.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a szállítási adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából, illetve a hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy egy termék akciós áron, kizárólag egy adott napon, előre meghatározott korlátozott számban áll rendelkezésre, így amennyiben a weboldalon a termék elfogyott abban az esetben a termékre további vásárlást nem fogad el a Szolgáltató, azaz a weboldal automatikusan visszautasítja a vásárlást!

A webáruházban megrendelt termék árát a Fogyasztó a termék Forgalmazója* felé fizeti meg.

Az Üzemeltetőnek fizetett megrendelésekről 2012. július 1-től elektronikus számla kerül kiállításra, melyet e-mailben kap meg a Felhasználó.

 1. Szállítás/Átvétel

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, illetve a Szállító a termékeket a termék lehetséges átvételi időpontjától számított maximum 5 munkanapig tartja raktáron, ez alatt az idő alatt kerül postai úton utánvétellel, futárszolgálattal, vagy személyes átvétel útján a termék a Vásárlóhoz. Ettől eltérő esetekben a szállítási határidőről/átvételről a megrendelés során adunk tájékoztatást.

Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt termék, átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a különböző megrendelésszámok alá tartozó termékeket a Szolgáltatónak nem áll módjában egyszerre, egy szállítási díjjal kiküldeni.

A Vásárló vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket az Üzemeltető számára.

 1. Elektronikus számla befogadása

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. A Forgalmazó kizárólag abban az esetben tud papír alapú számlát kiállítani, amennyiben a Felhasználó erre irányuló kérését még a megrendelés leadása előtt jelzi a Forgalmazó* felé, egyéb esetben a Felhasználó a Forgalmazó elektronikus számlázásához visszavonhatatlanul hozzájárul.

 1. Elállás

A Vásárló a szerződéstől tizennégy naptári napon belül a termék Forgalmazójához* közvetlenül benyújtott írásbeli nyilatkozattétellel indokolás nélkül elállhat.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló az elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének/átvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Vásárló a termék Forgalmazója* követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a terméket Forgalmazó* részére, illetve a termék Forgalmazója* vagy a termék Forgalmazója* által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a termék Forgalmazója* vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék, Forgalmazója* köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Vásárló részére visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza a termék Forgalmazója*. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a termék Forgalmazója* a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja Vásárló részére visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket kivéve, ha a termék Forgalmazója* vállalta e költség viselését. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A termék Forgalmazója* azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, vagy a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, az elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a termék Forgalmazója* nem köteles megtéríteni.

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot

 1. olyan termék értékesítése, esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
 2. olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
 3. hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Vásárló felbontotta;
 4. hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
 5. szerencsejáték-szerződés esetében.

Tájékoztató a termékvásárlástól való elállás menetéről.

A Vevő a termék megvásárlásától számított 14 naptári napon belül állhat el a következő feltételekkel:

Kérjük, hogy visszaküldés esetén a küldeményt ne utánvéttel küldje el, ezeket a csomagokat a Forgalmazónak* nem áll módjában átvenni! /45/2014. Korm. rend. 24. § (2) bekezdés alapján.

A szerződéstől való elállást csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a visszaküldés maradéktalanul megfelel a fenti kritériumoknak.

A Forgalmazó* a termék visszaérkezésétől számított maximum 14 naptári napon belül visszatéríti a visszaküldött termékek teljes árát a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon vagy a Vásárló kifejezett beleegyezése alapján banki utalással.

A vásárlás ellenértékének megtérítése banki átutalással történik, melynek költségei teljes mértékben a Forgalmazót* terhelik.

A termék árának visszatérítéséhez az elállási nyilatkozaton kérjük, adja meg a következő adatokat:

Részleges visszaküldés esetén a Forgalmazó* csak a termék árát köteles visszatéríteni, a szállítási költséget nem.

 1. Az Üzemeltető és más harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

7.1 A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi, a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás tördelését, arculatát, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A csak1nap.hu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ez a megjelölés - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

7.2 A Szolgáltatáson belül elérhető termékek nevei, fotói, a termékeket Forgalmazó* áruházak nevei, logói szintén védettek lehetnek, és ezeket a Felhasználók csak az érintett cégek engedélyével használhatják fel.

 1. Felelősség, Szavatosság, Jótállás

8.1 A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló információt, az adott termék magyarországi Forgalmazójával* együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék Forgalmazója* vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2 A Szolgáltatás oldalanként naponta egyetlen termék, termékcsoport, meghatározott számú eladására szolgál, amelynek üzemeltetése során az Üzemeltető az adott termék Forgalmazójával* vagy gyártójával együttműködve kiskereskedelmi tevékenységet is végezhet.

Az Üzemeltető az általa lefektetett minőségbiztosítási irányelveknek megfelelően törekszik arra, hogy partnerei között csak megbízható Forgalmazók* és gyártók szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért - ideértve nem kizárólagosan az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a Felhasználók partnerek általi kiszolgálásának módját, a partnerek által közölt adatok valódiságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a Szolgáltatáson belül hozzáférhetővé tett termékek minőségét - semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3 Szolgáltató/Üzemeltető kijelenti, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon megvásárolt eszközök rendeltetésszerű használatáért, valamint jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a termék azon gyártója, illetve Forgalmazója* vállalja a felelősséget, amely társaság, szolgáltató a terméket az Üzemeltető számára biztosította.

8.4 Az adott termék, gyártója, illetve Forgalmazója* a jótállási és szavatossági idő alatt fellépő hibákat a termék leírásában, jótállási, szavatossági vagy garancia levelében más egyéb ilyen iratában meghatározott módon, és határidőben késedelem nélkül a vonatkozó jogszabályok rendelkezése szerint orvosolja.

8.5 Felhasználó/Vásárló tudomásul veszi, hogy szavatossági, vagy jótállási igényét a termék, gyártója, illetve Forgalmazója* felé közvetlenül köteles írásban vagy személyesen jelezni. Felhasználó/Vásárló tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott termék, gyártójának, illetve Forgalmazójának*.

Üzemeletető külön felhívja a Felhasználó/Vásárló figyelmét, hogy az Üzemeltető részére beküldött panasz nem jelenti, és nem helyettesíti a termék gyártójával, illetve Forgalmazójával* szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, és jogszabály szerinti hatályosulását, kivéve azon esetekben, melyeknél az Üzemeltető egyben a Forgalmazó* is

Az Üzemeltető külön felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy az adott termék, átvételekor figyelmesen nézze át a termékhez tartozó kellékeket, kiegészítőket, termék leírásokat és iratokat, különös tekintettel a szavatossági, illetve jótállási, vagy garancia levelek meglétére, és azok tartalmára!

8.6 Jótállási, garanciális feltételek

Szavatossági igény benyújtására a Ptk. ide vonatkozó szabályai, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet útmutatásai az irányadók.

Szavatosság

A szavatossági igény benyújtása mindig írásban történik, az ÁSZF-ből letölthető nyomtatvány kitöltésével és aláírásával. Ennek hiányában reklamáció kezelésére nincs lehetőség, Szavatossági igény érvényesítésének feltétele a vásárlást igazoló számla, jótállási jegy bemutatása

Szavatossági igény érvényesítésekor az esetleges csere alkalmával az eredetileg megvásárolt termékkel egyező paraméterekkel rendelkező modellt van lehetőség küldeni. Ennek költségét a Forgalmazó* fizeti.

Amennyiben a szavatossági igény jogosságát a helyszínen nem lehet megállapítani, a Forgalmazó* a terméket a Felhasználóval történt egyeztetés után bevizsgáltathatja. A bevizsgálás díját a Felhasználó megelőlegezi. A Forgalmazó a Felhasználó által megelőlegezett bevizsgálási díjat a bevizsgálás eredményének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználónak, amennyiben a bevizsgálás eredménye igazolja a Felhasználó termékkel kapcsolatban bejelentett kifogását.

Amennyiben a bekövetkezett minőségromlás gyártási hiba következménye, a hibát javítással vagy cserével küszöböli ki a Forgalmazó*, a törvényben előírt 14 napos határidőn belül. Amennyiben sem javításra, sem cserére nincs lehetőség, a jogosult kérhet árleszállítást vagy elállhat a szerződéstől. (használatra nem alkalmas termék esetében).

A visszaküldött terméket annak beérkezésekor a Forgalmazó* munkatársai ellenőrzik annak érdekében, hogy bizonyított legyen a tény, hogy a visszaküldött terméket semmilyen külső - hő, olló, vegyi vagy esetleg túlzott fizikai, (pl szakítás) - hatás nem érte.

A Vásárló részére visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza a termék Forgalmazója*, ha a szavatossági igény jogosságát a bevizsgálás alátámasztja.

A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a termék Forgalmazója* a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Az Ön képernyőjén megjelenő termék színe árnyalatában eltérhet a valóságtól a képernyő típusa és a működtető szoftver következtében.

 1. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

9.1 A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

 1. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése

10.1 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.

 1. a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
 2. a Szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldal (Linkelő Weboldal) nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált termék igénybevételét vagy megvásárlását;
 3. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről;
 4. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

10.2 Amennyiben a Link nem szöveges környezetben került elhelyezésre

 1. a Linkelő Weboldalnak a fentieken túlmenően tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) ez ügyben kérjük, keresse ugyfelszolgalat@csak1nap.hu e-mailcímen;
 2. a Linkelő Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja.

Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

 1. Egyéb rendelkezések

11.1 A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevétele során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.

Ezt követően az Üzemeltető a Felhasználó részére 24 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, amely egyben a Felhasználó részéről a szolgáltatás megrendelésének, vagyis a szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti. A Felhasználó ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját.

11.2 Az Üzemeltető bármikor jogosult ezen Vásárlási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

11.3 A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén.

Az Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.

11.4 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

 1. a Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
 2. a Felhasználó halálával;
 3. a Szolgáltatás megszűnésével.

11.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

A termék értékesítésével kapcsolatos nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogorvoslatért az Vásárló lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testülethez fordulhat.

A szerződő felek a perérték nagyságától függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

 1. Adatvédelem

A Tele-for Médiaszolgáltató Kft. a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli. A Vásárló személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak a termék megvásárlása, megrendelése és/vagy a webáruházban történő regisztráció után kerülnek rögzítésre. Azokat a Tele-for Médiaszolgáltató Kft. kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.

Az Vásárló adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik fél számára, hogyha az a vásárlás teljesítéséhez szükséges. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. A Felhasználó tudomásul veszi, és ezúton felhatalmazza a Tele-for Médiaszolgáltató Kft.-t, hogy a rendelése teljesítése érdekében a terméket gyártó/Forgalmazó* partnereinek átadja a rendeléshez kapcsolódó személyes adatait azzal, hogy a termék beszállító partnerek a Tele-for Médiaszolgáltató Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A felhasználó megrendelői-, a regisztrációs-, és a számlázással kapcsolatos adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a Tele-for Médiaszolgáltató Kft.

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

Üzemeltető nem tekint bele a Felhasználó személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

A weboldalt a Tele-for Kft. kezeli. 

Felelősség korlátozása

Üzemeltető feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ezért a Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállalnak a portál használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb váratlan technikai hibákért.

Felhasználó felelőssége

A rendszert nem rendeltetésszerűen igénybe vevő Felhasználók azonnali kizárásra kerülnek a szolgáltatásból.

Felhasználó az oldal használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével a megfelelő tájékoztatást követően, előzetes, önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Tele-for Médiaszolgáltató Kft. a rendszer használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos felhasználói adatokat az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a szolgáltatás minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, illetve statisztika céljából kezelheti.

A Felhasználó személyes adatai kezelésének időtartama a szerződés megszüntetésének időpontja (cél megvalósulásáig terjed), vagy a Felhasználó kérésére történő törlés.

A Felhasználó személyes adatainak törlését kérheti:
- elektronikus formában az ugyfelszolgalat@csak1nap.hu címre, vagy
- ajánlott, ill. tértivevényes levéllel,
melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 naptári napon belül intézkedik.

 

 1. Felügyeleti szervek

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31-én megszűnt. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztó 2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu).
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Budapest Főváros III. kerület Önkormányzat
Telefon:+36-1 437 8500
E-mail: info@obuda.hu
Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3.


Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.


Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.


Budapest Kereskedelmi és Iparkamara
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Telefon: 06-1-488-2131

2017. január 03.

Top