Adatvédelmi Szabályzat

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a www.csak1nap.hu domain alatt müködő webáruház adatkezelésével kapcsolatos feltételeket tartalmazza. 
A webáruház tulajdonosa és üzemeltetője Tele-for Médiaszolgáltató Kft.. a továbbiakban, mint Csak1Nap.hu. 

Az adatkezelő cégadatai:
Tele-for Médiaszolgáltató Kft.
1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Adószám: 12962240-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-712152
MKEH eng. száma: U-001300
Adatkezelési ny.sz.: NAIH-51926/2012, 
NAIH-112762/2017, NAIH-112676/2017,
NAIH-112677/2017, NAIH-112678/2017,
NAIH-112832/2017.

A Csak1Nap.hu számára kiemelt cél vásárlóinak és a honlap látogatóinak személyes adatainak védelme. Jelen dokumentumban az Önt érintő személyes adatkezelési feltételeket határozzuk meg. Az Ön személyes adatainak kezelése során mindenben követjük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.) meghatározott jogszabályi előírásokat.

Adatfeldolgozás céljából az alábbi szervezetek számára kerülhetnek továbbításra személyes adatok:
GLS Hungary Kft 
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adószáma: 12369410-2-44

Royal Futár Hungária Kft 
Székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.
Adószáma: 23683596-2-43 
az adatfeldozónak történő adattovábbítás célja: megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés

Ha Önnek az adatfeldolgozás, adatkezelés folyamatával kapcsolatosan kérdése lenne, illetve élne az Info tv.-ben biztosított jogával, az alábbi kapcsolatfelvételi e-mail útján keresztül lépjen velünk kapcsolatba:
ugyfelszolgalat@csak1nap.hu


A Csak1Nap.hu által kezelt adatok köre
Az Info tv. alapján személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
Ha Ön regisztrált felhasználó, személyes adatai közül az Ön által megadott nevét, számlázási, illetve szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét rögzítjük.
Az Ön által megadott személyes adatokat a Csak1Nap.hu nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag Ön felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

Az adatkezelés célja és feltételei
Az Info tv. előírásai alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékbenés ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 
Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz honlapunkon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik, vagy amikor termékeket rendel a honlapunkon keresztül. Személyes adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és a jelen dokumentumnak megfelelően, az kifejezett Ön beleegyezésével kezeljük. 
A rendelés folyamatában az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. Az Önnel kötött adás-vételi szerződés megkötéséhez és végrehajtásához, egyes esetektől függően felvételre kerül más kapcsolati információ, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve az Ön által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül az Ön adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. 
Gépelési hibák elkerülésére és a megadott személyes adatainak javítására a rendelés véglegesítése előtt van lehetőség. 
Az Info tv. 14. § alapján Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.
Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig tároljuk. 

Álnevesített (pszeudonimizált) használói profilok
A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá azért, hogy szolgáltatásainkat egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, anonim módon statisztikát készítünk a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket.

Naplófájlok
Amikor Ön meglátogatja oldalunkat, következő technikai adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:
- az Ön által használat eszköz IP-címe, 
- az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
- csak1nap.hu oldalon tett látogatásának ideje és időtartama, 
- az Ön által használt böngésző (browser) és operációs rendszer típusa, beállításai.
Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 30 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében. 

Sütik (cookies)
Oldalunkkal kapcsolatosan ún. sütiket használunk. 
A sütik (angolul: cookies) olyan, személyes adatot nem tartalmó szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy oldal használata kényelmesebb legyen. Ilyen például a kosár funkciójának megjelenítésére szolgáló beállítások. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a Csak1Nap.hu informatikai eszközeire, amikor Ön meglátogatja oldalunkat. 
A számítógépén tárolt sütiket ellenőriheti törölheti, és azok használatának módját meghatározhatja böngészőjének beállításai segítségével. 
Ha sütik használatát Ön böngészőjében tiltja, ez azzal járhat, hogy a www.csak1nap.hu egyes funkciói korlátozottan, vagy egyáltalán nem érhetőek el az Ön számára!

Google Analytics 
Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át, és ott is tárolódnak. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a Google oldaláról.

Elektronikus értesítések, és hirdetések, hírlevél
A Csak1Nap.hu termékeiről és akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések megküldése érdekében az Ön által megadott e-mail címet kezeljük. Ha nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót a hírlevélben biztosított linkre kattintva, vagy a Csak1Nap.hunak küldött értesítéssel postai úton az adatkezelő címére küldött postai levél, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon.
Olyan, hírlevélnek, tehát közvetlen ajánlatot nem tartalmazó, tájékoztatási célú elektronikus értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a www.csak1nap.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem elektronikus hirdetések, így azok nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott e-mail címre küldjük.

Egyéb célú adatkezelés
Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket emailben, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai infomációkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a www.csak1nap.hu nem megfelelő, vagy inkorrekt, etikátlan használata vagy jogellenes tevékenység megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Személyes adatai kezelése során, jogszabályi kötelezés esetén adatai átadásra kerülhetnek állami szervek, vagy bíróság részére, illetve esetleges követeléskezelés és a Csak1Nap.hu jogai biztosítására és igényeink követelésére állami szervek, vagy bíróság részére.
Amikor az Ön személyes adatait adatfeldolgozó részére továbbítjuk, a Csak1Nap.hu felel ezen adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások megtartását. Ennélfogva az Ön adatát csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak továbbítjuk, akikkel adatfeldolgozási célú szerződést kötöttünk és akik e szerződésben kötelezettséget vállalnak az átvett személyes adatok védelmére. 
Rendelése teljesítésével összefüggésben személyes adatait (szállítási adatokat) továbbítjuk a termékek szállítására szerződötta logisztikai cégeknek és a rendelést kezelő postai szolgáltatónak.

Adatbiztonság
Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a Csak1Nap.hu által tárolt személyes és technikai adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük, és minden elvárható lépést megteszünk azért, hogy megakadályozzuk azok jogosulatlan harmadik fél által történő hozzáférését manipulálását. 

Személyes adatokkal kapcsolatos jogai 
Ön törvény erejénél fogva jogosult a Csak1Nap.hu által kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kérésére, valamint a megadott személyes adatainak módosítására, törlésére. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat. 
Amikor személyes adatait olyan célra kívánjuk használni, amely jogszabályi előírások miatt az Ön beleegyezését írja elő, Öntől kifejezett engedélyt kérünk és engedélye az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tárolásra kerül (naplózás).
Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Az Ön tiltakozásának, vagy adatainak kezelésére vonatkozó visszavonásának technikai átvezetése (adatbázisban való rögzítése) némi legfeljebb 24 munkaórát vehet igénybe, így ezen átvezetés ideje alatt Ön, esetlegesen továbbra is kaphat a Csak1Nap.hu-tól értesítést. 
Beleegyezésének vagy tiltásának megadására értesítést az adatkezelő címén, vagy a kapcsolatfelvételi e-mail címen fogadja.
Adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni. 
(Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Módosítás
A Csak1Nap.hu fenntartja jogát a jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikori megválatoztatására. A jelen dokumentum módosítása esetén, a módosított Adatvédelmi Szabályzat az Ön által tett elfogadás esetén lép hatályba.

2018.03.06
Tele-For Médiaszolgáltató Kft
Minden jog fenntartva!

Top